Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is, net als andere subsidieregelingen in het leven geroepen om het investeren in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Door middel van deze regeling kunt u tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen extra aftrekken van uw winst. Wat het exacte bedrag is, is onder afhankelijk van eventuele andere investeringen die u heeft gedaan in het jaar dat u de zonnepanelen heeft aangeschaft.

Naast zonnepanelen zijn er meerdere duurzame investeringen in aanmerking voor deze regeling. U doet er verstandig aan om dit met uw accountant te bespreken. U kunt namelijk zelf kiezen wanneer u welke investering naar voren haalt. De KIA kunt u combineren met regelingen als de EIA. Zo worden zonnepanelen wel heel erg aantrekkelijk!  

Tabel KIA 2020

Om te bereken welk bedrag u mag aftrekken van uw winst, neemt u het totale investeringsbedrag in een jaar.

Investering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

niet meer dan €2.400

0%

€ 2.401 t/m
€ 58.238

28% van het investeringsbedrag

€ 58.239 t/m
€ 107.848

€ 16.307

€ 107.849 t/m
€ 323.544

€ 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848

meer dan
€ 323.544

0%

Bron: Belastingdienst.nl